Rekuperační jednotka - rekuperátor

Rekuperační jednotka je vzduchotechnické zařízení ve kterém odpadní vzduch předává své teplo vzduchu čerstvému (rekuperace tepla - zpětné získávání tepla). K rekuperaci dochází ve výměníku. Jednotka se sestává z ventilátorů, většinou 2 radiálních, filtrů a výměníku. Samozřejmostí je také řídící jednotka, která kontroluje celý systém a umožňuje jeho regulaci.

Důležitým faktorem pro posouzení kvality rekuperační jednotky je účinnost rekuperace tepla. Toto číslo vyjadřuje kolik % tepelné energie odpadního vzduchu je ve výměníku předáno vzduchu čerstvému. Současné rekuperační jednotky dosahují účinnosti od 60 - 99%. Účinnost jednotky je dána zejména kvalitou a systémem výměníku, ale také poměrem odváděného a přiváděného vzduchu. Více zde.

Stavíte-li energeticky úsporný dům, či dokonce dům pasivní, bez rekuperační jednotky se pravděpodobně neobejdete. Je to velmi jednoduché, účinné a relativně levné (i na provoz a údržbu) řešení energetických úspor v bytě či domě při zachování veškerého komfortu užívání objektu. Rekuperační jednotka zajistí dostatečnou výměnu vzduchu v objektu čímž eliminuje výskyt pachů, oxidu uhličitého, vlhkosti a dalších nepříjemných prvků způsobených používáním domu.
Malá rekuperační jednotka je vhodná i bytů v nově zrekunstrovaných panelových domech. Umístit ji můžete např. do spíže či jiné technické místnosti a podhledem vzduch rozvádět po bytě. Je však nutné vyřešit přívod a odvod vzduchu do bytu.