Typy rekuperačních výměníků

V současnosti najdeme v rekuperačních jednotkách několik typů výměníků různých technologií pro zvýšení efektivity přenosu tepelné energie. Kvalitní výměník je vždy hermeticky uzavřen, tak aby nedocházelo k mísení odpadního a čerstvého vzduchu.

Deskový výměník

je dále možné rozdělit na křížový a protiproudý.

Křížový výměník

z názvu vyplývá, že směry proudícího vzduchu jsou otočeny kolmo na sebe, tedy do pravého úhlu. Toto řešení umožňuje relativně malé rozměry, které jsou vykoupeny nižší, přesto dostatečnou, účinností (cca 65 - 70%).

Protiproudý výměník

V tomto výměníku proudí vzduch kanálky proti sobě. Z tohoto řešení těží hlavně vyšší účinnost (u kvalitních výměníků přes 90%), nevýhodou jsou větší rozměry.

Rotační výměník

rotuje kolem své osy v daných intervalech. Chvíli se tedy "nabíjí" odpadní teplem po otočení do druhého kanalů s přívodem čerstvého vzduchu nabyté teplo předává přiváděnému vzduchu. Výhodou rotačního výměníku je snadná údržba, je možné ho tedy použít do špinavých provozů (za předpokladu pravidelné údržby). Nevýhodou je nižší účinnost.

Výměníky lze dále dělit podle použitého materálu. V současné době se využívá různých plastů nebo hliníku či jeho slitin.