Co je to rekuperace tepla?

Rekuperace tepla je proces při kterém dochází k předávání tepelné energie odpadniho vzduchu vzduchu čerstvému. Tomuto procesu kontrolovaně dochází v rekuperační jednotce. Rekuperační jednotka je zařízení, které mimo další součásti obsahuje výměník. Právě ve výměníku dochází k výměně tepelné energie. Jinými slovy rekuperace tepla je zpětné získávání tepla.

Jak vybrat vhodnou rekuperační jednotku?

Vybrat odpovídající rekuperační jednotku není uplně jednoduché. Nejdůležitejším faktorem pro výběr jednotky je objem vzduchu, který se bude odvádět resp. přivádět. Tento objem je dám objemem místností (domu) a požadovaným počtem výměn za hodinu (počet výměn je doporučen normou). Tento parametr se se uvádí v m3/hod. Dalším bodem, který je nutno vzít v potaz při výběru rekuperátoru je statický tlak vyvíjený ventilátory jednotky. Tlak ovlivňuje účinnost ventilace ve vztahu k tlakové ztrátě potrubí. Čím delší potrubí mám s více ohyby, tím větší tlak je nutné vyvinout, aby byla překonána ztáta způsobená mj. třením vzduchu v potrubí. Vhodná jednotka by měla být i tichá, účinná a energeticky nenáročná. A samozřejmě za přijatelnou cenu. S výběrem byste se měli obrátit na odborníky z firem zabývajících se vzduchotechnikou či na projektanta.

Využiji potenciál jednotky?

Lze říct, že pokud máte dům řádně zateplen a utěsněn, potenciál jednotky využijete a návratnost bude relativně krátká. Pokud instalujeste jednotku do míst kde profukuje pod okny, dveřmi a stěny nejsou zatepleny, tak pro vás pořízení rekuperační jednotky postrádá smysl.

Účinnost rekuperace?

účinnost rekuperace je dána technologií použitého výměníku a systémem větrání jednotky. Výrobci pro zvýšení účinnosti programují řízení rekuperátoru pro podtlakové větrání. To znamená, že objem rekuperátorem odsávaného vzduchu je vyšší než objem jednotkou přiváděného. V takovém případě může účinnost rekuperace dosahovat až více než 95%. V prostoru následně vzniká podtlak, který je kompenzován nekontrolovaným "přisáváním" vzduchu z okolí např. netěsností oken, pode dveřmi apod.

Rekuperace svépomocí?

Ano rekuperační jednotku je možné sestavit i svépomocí. Samotná rekuperační jednotka se sestává z výměníku, ventilátoru, řídící jednotky, čidel teploty (vlhkosti apod.) a filtrů. Jednotlivé komponenty můžete sehnat u prodejců vzduchotechniky. Vzhledem ke složitosti problému rekuperace, zejména její regulace, je vhodnější pořídit již "hotovou" rekuperační jednotku. Vyjde vás to důsledku i levněji.

Rekuperace a její cena?

Pořizovací cena rekuperační jednotky záleží na typu a výkonu. Malé centrální rekuperační jednotky lze pořídit od 20.000Kč. Cena větších jednotek stoupá úměrně s výkonem a účinností a v současné době se pohybuje od 35.000Kč výše. Provoz jednotky je většinou poměrně levý. Moderní rekuperátory jsou vybaveny účinnými stejnosměrnými motory. Dalším nákladem spojeným s provozem jednotky jsou náklady na výměnu filtrů, které stojí pár stokorun za rok. Lokální rekuperační jednotku je možné sehnat již od 3.000Kč.

Získám dotace na rekuperační jednotku?

Ano dostanete za předpokladu, že splníte požadavky dané pro program Zelená úsporám. Základní požadavek je vybrat jednotku ze seznamu technologií a nechat si ji nainstalovat firmou ze seznamu odborných dodavatelů.