Příslušenství rekuperačních jednotek

Ke správnému a komfortnímu používání rekuperačních jednotek je potřeba mj.:

Vzduchovody různých průměrů

jsou buď pevné - spiro potrubí nebo pružné tzv. flexibilní hadice. Vzduchovody je vhodné opatřit teplenou nebo hlukovou izolací.

Tlumič hluku

přestože jednotky jsou většinou tiché, potrubím se přenáší hluk, ať už z jednotky či vedlejších místností. Přenos hluku lze omezit použitím tlumičů či hlukově izolovaných flexibilních hadic.

Odvod kondenzátu

ochlazováním vzduchu ve výměníku vzniká kondenzát, který je nutné odvést mimo jednotku tak, aby se zamezilo vzniku nežádoucích pachů. Každá jednotka má naspodu otvor pro odvod kondenzátu, ze kterého se vyvede hadička přes sifon do odpadu.

Ventily

pro přívod a odvod vzduchu z - do místností

Rozdělovací (slučovací) boxy

rozdělují či slučují proud vzduchu do - z více kanalů

Regulační klapky

regulují průtok vzduchu, do některých místností není nutné přivádět tolik vzduchu co poskytuje potrubí a jednotka

Spínače - ovladače

k ovládání jednotky je nutný ovladač, či přepínač otáček, idealně ve spojení s časovým doběhem

Protimrazová ochrana rekuperační jednotky

tato velmi důležitá věc musí být v našich klimatických podmínkách vyřešena. Jedná se o ochranu jednotky před velmi chladným vzduchem (o teplotě 0st C a nižší). Takto studený vzduch může způsobit namrzání výměníku a tím jeho zneprostupění což může vést až ke zničení rekuperační jednotky resp. jejích ventilátorů. Protimrazovou ochranu může mít každá jednotka vyřešenu jinak. Jeden model rekuperační jednotky může omezit přívod čerstvého studeného vzduchu a zvýšit odvod vzduchu z místností (podtlakové větrání) čímž dojde k většímu prohřívání výměníku. Další jednotka se může vypnout úplně na určitou (nastavenou) dobu či do doby než dojde ke zvýšení teploty přiváděného vzduchu.

Letní provoz rekuperační jednotky

chcete-li používat rekuperační jednotku k větrání i v létě, je vhodné ji vybavit tzv. by-passem (obtokem) či letní kazetou. Jednotka rekuperuje vzduch i v létě, ohřívá tedy přiváděný vzduch, což je v parném létě nežádoucí. Z tohoto důvodu je dobré, aby jednotka umožňovala letní provoz buď pomocí by-passu, letní kazety či elektronické regulace. By-pass (obtok) zamezí vstupu vzduchu do výměníku, čímž nedojde k rekuperaci tepla. Letní kazeta je velmi zjednodušenou náhradou výměníku. Jedná se o výměník, kde nejsou vzduchové kanálky tudíž se přiváděný vzdcuh nesetkává v takové míře se vzduchem odváděným a tím je rekuperace omezena na minimum. Letní provoz rekuperační jednotky může být naprogramován výrobcem. Je-li teplota odváděného vzduchu nižší než přiváděného, jednotka omezí odvod vzduchu (vypne odvodní ventilátor), tak bude do místností přiváděn studenější vzduch z venku. Dojde tedy k přetlakovému větrání.